Kapitalizam

To što je Trump zadužio svog krajnje nekvalificiranog zeta za američki odgovor na pandemiju ne bi trebala iznenaditi.
Malešević je redovni profesor i šef odsjeka za sociologiju najvećeg univerziteta u Irskoj, University Collegea u Dublinu
Seljačka buna nakon kuge u 14. stoljeću svrgla je feudalizam. Nakon Covida-19, hoće li biti red na kapitalizam?
U svijetu u kojem živimo, gdje se potpaljuju ratovi, migracijski valovi i kriza javnog zdravstva pandemije su neizbežna.
Euro, Novac, Valuta
U istraživanju je ispitano 34.000 ljudi zapadnih liberalnih demokracija, ali i građani Kine i Rusije.
Piše: Andrej Nikolaidis - U 2020. želim vam da prepoznate i prihvatite mir u rijetkim trenucima kada se uspije pojaviti.
Oglasi