Kapital

Treba izbjegavati mjere koje potkopavaju trgovinu, sprečavaju migracije, kretanje kapitala i prekograničnu tehnologiju.
Hrvatski div zapošljava u regiji više od 60.000 ljudi i ima velik utjecaj na ekonomsku i socijalnu sliku zemalja regije.
Piše: Goran Borković - Jedan profesor završio je na željezničkoj stanici kao beskućnik, a njegova kolegica je pisala...
Pad direktnih stranih investicija u 2015. iznosio je gotovo 40 posto, kažu u Vijeću stranih investitora u BiH.
Iz RS-a tvrde da državna agencija mora početi isplatu osiguranih depozita u roku od mjesec dana.
To je samo dio sumnjivih kredita detaljno prikazanih u zapisniku Republičkog deviznog inspektorata RS-a.
Oglasi