Kantoni

Počela je školska 2017/2018. godina. Dok su se roditelji prvačića nosili sa strahom i uzbuđenjem što im je dijete...
Interaktivno
U BiH je 212.000 političara i zaposlenih u javnoj upravi godišnje, a samo za svoja primanja potroše 3,31 milijardi KM.
Dok jedni posmatraju kantone kao uteg koji davi ovaj bosanskohercegovački entitet, drugi se zalažu za njihov opstanak.
U Bosni i Hercegovini ne postoje cjeloviti podaci o naučnim istraživanjima, ni jasni kriterijumi po kojima se ocjenjuje
Ponovo je aktuelizovano pitanje reorganizacije Federacije BiH i kantona u tom dijelu BiH. Prema posljednjem prijedlogu koji
U svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine vrijedi isti Kazneni zakon. Međutim, kantonalna pravosuđa postižu
Oglasi