Kader Abdolah

Kader Abdolah je od 1988. politički disident i emigrant, a romani koje je objavio u Holandiji dobili su brojne nagrade.
Ništa nije pronađeno
Oglasi