Juba

Generalni sekretar UN-a kazao da Vlada u Jubi odbija prihvatiti činjenicu da u toj zemlji gladuje 100.000 ljudi.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 100.000 ljudi izloženo je gladi u južnosudanskoj državi Južni Liech.
Specijalni savjetnik UN-a upozorava na etničku mržnju kao 'potencijalni genocid' koji treba spriječiti...
Maloljetnim borcima bit će data psihološka podrška dok UNICEF traži njihove porodice.
Vlada Južnog Sudana prihvatila plan UN-a o raspoređivanju dodatnih 4.000 vojnika u sklopu mirovnih snaga.
UN je saopćio kako se blizu pet miliona ljudi u Južnom Sudanu suočava sa nedostatkom hrane.
Oglasi