Josip Kregar

Polemika Brisela i Zagreba u vezi sa imenovanjem političara u Nadzorne odbore javnih preduzeća i dalje traje. Gost u studiju
U najnovijem istraživanju Transparency International BiH došao je do porazne činjenice da se svaki četvrti student lično
Nepotizam je, po definiciji, ponašanje pojedinaca, najčešće nositelja političke, ekonomske, vojne ili neke druge moći i
  •  
Oglasi