Josip Broz Tito

Pokušaj Staljina da Jugoslaviju potčini svojoj volji nije uspio ali je tu 'pobjedu' Tito skupo platio...
Piše: Adis Nadarević - Jedini razlog iza sporadične „titonostalgije“ jeste taj što se u međuvremenu nismo uspjeli...
Prisjećanje na preminulog tvorca 'bratstva i jedinstva' dominiralo je i na društvenim mrežama...
Knjiga ovog historičara je bestseler jer donosi nove spoznaje o razmjerama nacističke manipulacije islamom.
Nađa Biser-Taso bila je sarajevski ilegalac i partizanka, žena koja se aktivno borila protiv fašizma u svim oblicima.
Britanski historičar Marko Hoare u svojoj studiji dokazao centralnu ulogu bosanskih muslimana u uspjehu NOP-a.
Oglasi