Jim Dowson

Ovih dana svjedoci smo po prvi put da evropski krajnji desničari na izborima za parlament nastupaju kao ujedinjeni blok.
Ništa nije pronađeno
Oglasi