Jens Spahn

Jens Spahn je kritizirrao berlinsku omladinu koja se isključivo koristi engleskim jezikom.
Oglasi