Jednakost

Sve sofisticiranija i skuplja liječenja dostupna su sve manjim i privilegiranijim dijelovima stanovništva, kaže papa.
Sve više škola u Hrvatskoj uvodi uniforme za ublažavanje posljedica socioekonomskih razlika, no potreban i širi pristup.
Interaktivno
Ujedinjeni narodi su objavili u kojoj su mjeri ženska prava i jednakost zaživjeli širom svijeta.
U Boliviji se grupa Indijanki u tradicionalnim nošnjama hrvanjem u ringu bori za jednakost žena.
  •  
Oglasi