JAXA

Cilj je prikupljanje informacija o Merkuru i podataka o Sunčevom sistemu koji se ne mogu dobiti posmatranjem sa Zemlje.
Ništa nije pronađeno
Oglasi