Javni servis

Trenutni ustroj RTV sistema nije zadovoljavajući, ne samo za Hrvate, nego i za ostalu javnost u BiH, ocjena je HNS-a.
Ministarstvo komunikacija formirat će interresornu radnu grupu da primijeni postojeći zakon o RTV servisu BiH.
U Ministarstvu komunikacija Bosne i Hercegovine kažu da opstanak BHRT-a kao javnog servisa i emitovanje programa ne smiju
Kakvo je stanje u javnim servisima zemalja u regiji? Ispunjavaju li svoju osnovnu funkciju nepristrasnog i etičkog
Ocijenjeno je kako države regije imaju slične probleme, od kojih je najveći finansijska održivost državnih medija.
Šta ako se jednog dana provede odluka Sejdić-Finci, da li ćemo onda dobiti još jedan javni RTV servis?
Oglasi