Jasmin Agić

Iransko-švedski analitičar ističe kako su potomci imigranata iz Irana i BiH ispred Šveđana po radnoj etici.
Piše: Jasmin Agić - U Stocu kamen kao da se srodio i saživio s prirodom i ljudima, samozatajno bilježeći svaki ljudski...
Dijalizni pacijenti protestuju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a neki od njih su se isključili s dijalize.
Profsor Stojanov kaže da je Crkva bosanska bila šizmatička ali da nema dovoljno dokaza za tvrdnju da je bila dualistička
Che Guevara se doživljava kao borac za ljudska prava i revolucionar, a ne govori se o zločinima koje je činio.
Sejranović piše o ksenofobičnosti u Evropi, netrpeljivosti prema muslimanima i granicama nastalim raspadom Jugoslavije.
Oglasi