Janusz Bugajski

Što je ekonomska kriza dublja, veće su šanse da će se režim suočiti s unutrašnjim previranjima i ubrzati propadanje.
Snowden može Rusima dati informacije o presretanju podataka, posebno o američkoj elektronskoj špijunaži Rusije.
Bugarska, Grčka i Turska zaokupljene su unutrašnjim sukobima, čiji bi ishod mogao biti destabilizirajući za susjede.
Sirijska kriza je omogućila Moskvi da unaprijedi svoj status vitalnog globalnog igrača.
Države sjevera i juga žele upotrijebiti institucije EU-a kako bi poboljšale svoje sektorske ili nacionalne interese.
U Evropi je prisutan rastući oblik desničarskog ekstremizma, identificiran kao Evropski protivdžihadski pokret.
Oglasi