Jadran

U pravilima ne stoji kolika je dopuštena provizija te je njen iznos prepušten tržištu, odnosno ponudi i potražnji.
Turstičke agencije još nisu formirale ponude, ali sa Jadrana poručuju da cijene nikada nisu bile povoljnije.
U magazinu Al Jazeera Business istražujemo je li turistička sezona na Jadranu izgubljena, kada se očekuje dolazak turista i
Sve bi učestalije bile poplave ali bi se zbog porasta temperature mogla produžiti turistička sezona.
More je zbog visokog nivoa plime ulazilo u kuće na rivi, a neka dalmatinska mjesta ostala su bez struje.
Od početka migrantske krize 2015. do danas Hrvatska je odobrila međunarodnu zaštitu za 696 osoba i to su ljudi koji su,
Oglasi