Izbor

Njemačka kancelarka rekla je da je moguće da ni ovog puta ne bude konsenzusa o imenovanju za vodeća mjesta u EU-u.
Infantino je na Kongresu FIFA-e u Parizu bio jedini kandidat za novi predsjednički mandat.
Drugi na listi francuskog nogometnog magazina Ser Alex Ferguson, treći Arrigo Sacchi, a Tomislav Ivić je na 42. mjestu.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Gordanu Tadić na mandatni period od šest godina.
Nakon izbora glavnog tužioca VSTV će odlučiti i o datumu njegovog imenovanja. Od reforme pravosuđa 2003. i formiranja ove
Ukoliko Narodna skupština da saglasnost na prijedlog Visokog saveta sudstva, 48 sudija bit će izabrano bez oglasa.
Oglasi