Izbjeglička kriza

Premijer Kyriakos Mitsotakis pozvao Njemačku i druge države da migrante i tražitelje azila uzmu direktno sa grčkog otoka
Bihać više od dvije godine sam nosi teret migrantske krize za cijelu državu.
Trenutno u Grčkoj, državi koja ima 11 miliona stanovnika, živi najmanje 70.000 migranata i izbjeglica.
Na tenderu je izabrana kompanija sa sjedištem u Beogradu koja će postaviti ogradu za gotovo 4,8 miliona eura.
Zvanično je najavljen pojačan priliv migranata zapadnobalkanskom rutom, kao i u Bosnu i Hercegovinu.
Stanovnik Bihaća, Anis Džanić, svoju vikendicu donedavno je davao na besplatno korištenje migrantima i izbjeglicama. Sve dok
Oglasi