Izbjeglice

Izbjeglice i migranti spašeni tokom tri dana prebačeni su u nekoliko prihvatnih centara u ovoj sjevernoafričkoj državi.
Krijumčarenje ljudi je najisplativiji oblik nezakonitog sticanja zarade, a žrtve su često izložene velikim patnjama.
Od 2014. na opasnim putovanjima za boljim životom umrlo je najmanje 1.600 djece, tvrdi UN-ova agencija za migracije.
Velik broj migranata koji su se nadali da će iz ove afričke zemlje preći u Evropu našao se u vrlo teškim uslovima.
Od ukupnog broja migranata, njih 9.919 je iskazalo namjeru za azil, ali je samo 196 njih podnijelo zahtjev za azil.
Unija je ove godine već donirala 82 miliona eura za operativni budžet Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama.
Oglasi