Izbjeglice

Najmanje pet civila ubijeno je tokom borbi na periferiji glavnog grada Libije. Pobunjenici lojalni generalu Khalifi Haftaru
Sve više stanovnika južnog Kameruna stiže u izbjegličke kampove u Nigeriji zbog borbi separatista i vladinih snaga. Službeno
Oko 70.000 izbjeglica i migranata trenutno je u Grčkoj, a većina svakodnevno pokušava prijeći granicu i nastaviti put. Prije
Oko 70.000 izbjeglica i migranata trenutno je u Grčkoj, a većina svakodnevno pokušava preći granicu i nastaviti put. Prije
Gotovo tri hiljade izbjeglica i migranata iz kampova iz cijele Grčke napustilo je Solun nakon što im policija nije dozvolila
Zvanično je najavljen pojačan priliv migranata zapadnobalkanskom rutom, kao i u Bosnu i Hercegovinu.
Oglasi