Ivo Andrić

Piše: Jasmin Agić - Književna zajednica Sarajeva nema svijesti o Samokovlijinom postojanju, a njegovo djelo gotovo je u...
Krleža je zastupao ideju federalne Jugoslavije, a Andrić je bio integralni Jugoslaven, kaže Velimir Visković.
Sejranović piše o ksenofobičnosti u Evropi, netrpeljivosti prema muslimanima i granicama nastalim raspadom Jugoslavije.
Andrić je opsesivno pisao o Bosni i osmanskim vremenima, Travniku, Višegradu i Sarajevu, a danas nije najvažniji brend.
Tesla i Andrić bili su organske kosmopolite, kaže pisac koji se njihovim biografijama služio da napiše romane.
Piše: Dragan Bursać - Stani Selimoviću, stani Andriću ... sklonite se svi da prođe pisac Špirić.
Oglasi