Ivana Marić

Izborna kampanja u BiH traje ne od trenutka kada smo saznali za imena kandidata, već od prošlih lokalnih izbora.
U BiH su s ponosom predstavljeni 'noviteti' za izbore, kojih bi se druge evropske države stidjele...
Organiziranjem radne večere za diplomate hrvatske nacionalnosti, lider HDZ-a BiH pokazuje da vodi politiku segregacije.
Svoju ulogu političara koji garantira regionalnu sigurnost, Vučić igra vrlo vješto...
Možemo li o Mostaru pričati kao simbolu jedinstva, a o Starom mostu kao simbolu spajanja?
Predsjednik RS-a svjestan je da su njegove poruke neutemeljene u stvarnosti, ali on igra na jak nacionalni osjećaj.
Oglasi