Italijanski senat

Preostalo je da do 31. decembra budžet odobri donji dom parlamenta kako bi stupio na snagu s početkom nove godine.
Ništa nije pronađeno
Oglasi