Istraživanje

Istraživanje je pokazalo da je veći procenat prepoznavanja osoba bio na onim fotografijama na kojima su bili nasmijani.
Amerikanci prednjače po količini oružja u civilnom vlasništvu, gotovo 393 miliona komada.
Pozitivnu sliku o Evropskoj uniji ima 39 posto građana Srbije, za dva procenta manje nego na jesen 2017.
Kontrolori leta u NASA-i kasno sinoć su pokušali kontaktirati rover Oportunity, ali su ostali bez odgovora.
Pretpostavlja se da tragovi poredani u dva paralelna reda pripadaju vremenu od prije između 541 i 551 miliona godina.
Šestomjesečna misija uključuje 250 pokusa u područjima poput biologije, nauke o Zemlji, fizike i tehnologije.
Oglasi