Istraživanja

Trojica autora ogradili su se od studije, jer kompanija koja je dostavila podatke ne želi ih dati na nezavisnu analizu.
U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji su ocijenili da nema razloga da se izmijeni protokol kliničkih testova.
Građani dva puta plaćaju vakcine: kroz državne subvencije farmaceutskim grupama i zdravstveno osiguranje.
Malarija se širi ujedom zaraženog komarca, pa bi, ukoliko bi ti insekti od nje bili zaštićeni, bili sigurni i ljudi.
Reporteri bez granica kažu da su dva univerziteta obaviještena da trebaju dobiti odobrenje prije objave istraživanja.
Eksperiment pokazuje da UV-zrake uništavaju korona virus i na površini i u zraku, ali istraživanje još nije objavljeno.
Oglasi