Islam Karimov

Plan predviđa da do 2039. godine bude uloženo pet milijardi dolara u izgradnju velikog kompleksa za preradu plina.
Uzbekistan je na putu da zakonski zabrani stacioniranje američkih vojnih baza na svom teritoriju.
Oglasi