ISIL

Izbjeglice, Kamp, Sirija
Blizu 2.500 strane djece nalazi se u čuvanom dijelu kampa, nakon što su pobjegli iz posljednjeg uporišta ISIL-a.
Državni sud BiH prihvatio je sporazum o priznaju krivice koji je Ahmetspahić potpisao sa Tužilaštvom BiH.
Potpredsjednik Vlade u Tripoliju Ahmed Maiting upozorava svijet na opasnost od akcija penzioniranog generala u Libiji.
Ayad Allawi smatra da bi taj potez bio uvod u pretvaranje Iraka u građansku državu.
Zbog pripadnosti grupi Islamska država Irak i Levant, povratnicima prijeti i smrtna kazna.
Kickl je objavio pokretanje inicijative za formiranje tribunala po uzoru na one za Ruandu i bivšu Jugoslaviju.
Oglasi