Irska

Niskobudžetna aviokompanija otkazat će 600 letova u Evropi 25. i 26. jula, zbog štrajka kabinskog osoblja u tri zemlje.
Njemačka policija je saopćila da je nekim putnicima zbog pada pritiska krv potekla iz ušiju.
Senat podržao zakon koji zabranjuje uvoz ili prodaju dobara i usluga proizvedenih na okupiranim teritorijama.
Jedno od pitanja o kojem britanska Vlada ne može postići konsenzus je kopnena granica Sjeverne Irske i Irske. I Irska i
Irska počela kampanju za ulazak u Vijeće sigurnosti tako što je odvela 150 diplomata UN-a na koncert grupe U2.
Glavni pregovorač EU-a za Brexit rekao da ostaju 'ozbiljna neslaganja' o protokolu u vezi sa Irskom i Sjevernom Irskom...
Oglasi