Irska

Zlostavljanja su se navodno događala decenijama, a volontere koji su to činili, organizacija je štitila.
Članice EU-a, njih 27, odobrile su sporazum o britanskom napuštanju bloka te deklaraciju o budućim odnosima.
Prihvatanje nacrta sporazuma Varadkar smatra odlučujućim napretkom koji utire put za posebni samit EU-a krajem mjeseca.
Premijerka i predsjednica SNP-a želi da ovaj dio Velike Britanije ostane dio jedinstvenog tržišta i carinske unije.
Sporazum uključuje zaštitni mehanizam, zahvaljujući kojem bi granica na irskom otoku ostala otvorena nakon Brexita.
Mayin kompromisni plan, koji predviđa uske trgovinske veze s EU-om nakon Brexita, naišao je na otpor.
Oglasi