Internet

Sotinu novinara i urednika podržalo Sammyja Ketza da se prisili internetske divove da sudjeluju u finansiranju medija.
Telegram je zabranjen u Rusiji jer nije htio ispuniti nalog da tajnim službama omogući uvid u kodirane poruke korisnika.
Američki predsjednik ponovo kritizirao kompanije koje rukovode društvenim mrežama na internetu.
Zakon omogućava vlastima blokadu internet stranica čiji se sadržaj ocjenjuje kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti.
Prilikom objave sadržaja na internetu mora se imati dopuštenje autora tog sadržaja.
Internet
Uredba o autorskim pravima izazvala je polemike i strahove da će omogućiti cenzuru i ograničiti slobode na internetu.
Oglasi