Infografika

Hrvatsku potresa jedna od najvećih afera u čijem središtu je jedan od najmoćnijih Hrvata, Ivica Todorić.
Među glavnim problemima ekonomija regije ističu se neefikasna državna birokratija, politička nestabilnost, korupcija.
Kako će najavljeni granični zid utjecati na život Meksikanaca i Amerikanaca koji žive u graničnom pojasu.
Vladimir Putin 'svrgnuo' je Brežnjeva i postao drugi ruski čelnik po broju dana provedenih na vlasti...
Pregled najvećih stranaka i kandidata njemačkih saveznih izbora, koji će biti održani 24. septembra.
Bogohuljenje je zakonom kažnjivo u 69 država svijeta. Najčešća kazna je zatvorska, a u dvije zemlje moguća je i smrtna.
Oglasi