Indeks

Interaktivno
Većina kompanija u oblasti odbrane i dalje pruža malo informacija o načinima borbe protiv korupcije.
Transparency International navodi da postoji percepcija u BiH da je ta država korumpirana 'od kolijevke pa do groba'...
Među glavnim temama predizborne kampanje na Kosovu i ovoga je puta korupcija. Na ljestvici Transparency Internationala o
Globalni indeks pokazuje da je Venecuela najsiromašnija, najbjednija zemlja na svijetu.
Vlada Argentine napravila je novi indeks kojim se mjeri inflacija. Nova metoda računanja pokazuje da su cijene u januaru
Indeks povjerenja u Hrvatskoj porastao za dva boda, iako su hrvatski potrošači među najpesimističnijim u svijetu.
Oglasi