Imovina

Vlasti su pronašle dokumente koji ukazuju na to da je kupovina palače Pazo de Meiras 1938. godine bila prevara.
Pitanje imovine je bilo vrlo problematično za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, kaže Đukanović.
Ministar Uprave Lovro Kuščević muljao je sa zemljištem na Braču, ali ne pomišlja na odlazak, kao ni Vlada Hrvatske.
Đukanović kaže da će s Vučićem procijeniti kad je trenutak za njegovu posjetu Beogradu ili Vučićevu Podgorici.
Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je da se neće uređivati ko će i kada ići u crkve i manastire.
Kolektivni šef države je zatražio informacije o do sada poduzetim aktivnostima na zaštiti imovine BiH u susjednoj zemlji
Oglasi