Imovina

Navodno je oduzeto 106 milijardi dolara od članova kraljevske porodice, ministara i vodećih poslovnih ljudi.
Oporezovat će se isplate koje crkve dobijaju kao naknadu za zaplijenjenu imovinu tokom komunizma.
Od primjene zakona, koji je donijet prije 23 godine, odustajali su svi dosadašnji američki predsjednici.
Nakon Titovog rezidencijalnog stana na Manhattanu, dogovorena je i prodaja ambasade i rezidencije bivše SFRJ u Tokiju.
Vladi Republike Hrvatske data je zakonska mogućnost upravljanja imovinom koja je vlasništvo Bosne i Hercegovine, odnosno
Kolektivni bh. organ će poduzeti pravne, političke i diplomatske korake kako bi BiH zaštitila svoju imovinu u Hrvatskoj.
Oglasi