Imad al-Husin

Zatvoren je bez optužbe, a Bosna i Hercegovina ga smatra prijetnjom za nacionalnu sigurnost.
Imad al-Husin, zvani Abu Hamza već je 7 godina zatvoren u sarajevskom Imigracijskom centru. Bh. vlasti ga smatraju
Oglasi