Ideologija

Piše: Nihad Đozić - Nikola Špirić je jedan od brojnih primjera nesvakidašnje prakse prelijetanja.
Katedrala, Crkva, Crkve, Zagreb
Iako građani žele da se više angažira na socijalnim pitanjima, crkva se često bavi nacionalno-političkim temama.
Hrvatska, EU
Hrvatsko članstvo u EU-u velikim je dijelom opterećeno istim problemima koje ima država, koja još ne zna kuda dalje.
Marko Vučetić kaže da je u Hrvatskoj stvoren okvir straha da nestaje poznati i dolazi svijet razdora.
Milijan Brkić, Andrej Plenković
Političari i stranke ostavljaju dojam da općedruštveno važna pitanja tretiraju isključivo na temelju vlastitog interesa.
Slobodan Milošević Srbima na kraju nije bio mrzak što je počeo sve posljednje sukobe na Balkanu, već što nije pobijedio.
Oglasi