Hrvtska

Vukovarska bolnica simbol je stradanja grada 1991. godine. Dok su tokom tri mjeseca opsade na nju svakodnevno padale hiljade projektila, ljekari su u...
Ništa nije pronađeno
Oglasi