Hrvatski ponos

Prvi put 33 crnogorska vojnika prolaze obuku hrvatskih vojnih instruktora u sklopu priprema za misiju ISAF-a.
Ništa nije pronađeno
Oglasi