Hrana

Organska hrana u Srbiji proizvodi se na 0,4 posto obradivih površina. Mogućnosti su mnogo veće, a podaci pokazuju da je od
U izvještaju Ujedinjenih naroda navedeno je da će u idućoj godini pomoć biti potrebna za 132 miliona ljudi širom svijeta
UNICEF kaže da je zabilježena suša kao nikada ranije, a sukobi su ostavili strašne posljedice na sve, posebno na djecu.
Čak 20 posto evropskog stanovništva živi na ivici siromaštva i nema redovne obroke, što je veliki problem društva.
U ovoj državi svakih deset minuta umire jedno dijete zbog bolesti od kojih se mogu zaštititi, velika je neuhranjenost.
Riječ je o pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama, to je prva pomoć kampu Rukban od januara.
Oglasi