Holokaust

Piše: Edin Krehić - Kamen spoticanja, sjeća i opominje na žrtve holokausta što su nekada živjele baš tu.
Izvještaj o ljudskim pravima upozorava na ugrožavanje prava etničkih manjina, azilanata i novinara te na korupciju.
Izraelski aparthejd nije drugačiji od onog koji je vladao u Južnoj Africi - i u pogledu politika, i po brutalnosti.
U bh. književnosti je malo literarnih djela posvećenih Holokaustu, pa knjigu treba pročitati i proslijediti.
Komemoraciji proboja iz ustaškog logora Jasenovac prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi. Srpsko narodno vijeće,
Komemoraciji proboja iz ustaškog logora Jasenovac prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi. Srpsko narodno vijeće,
Oglasi