Holandski bataljon

Snimke i filmove porodicama žrtava predao bivši holandski vojnik, koji anonimno dolazi na kolektivne dženaze.
Gradnja Muzeja holandskog bataljona je opomena državama da ne padnu na ispitu poput Holandije, kažu majke Srebrenice.
Nekadašnji poručnik holandskog bataljona kaže da mu je optuženi zaprijetio da će 'biti u nevolji ako mu se suprotstavi'...
Oglasi