Holandija

Tužilaštvo sumnja da su dvojica menadžera kompanije za dezinfekciju koristili fipronil na farmama u Holandiji.
Jaja kontaminirana insekticidom su pronađena u 11 zemalja EU-a otkako je 1. augusta u javnost procurila ta afera.
Organizacija Brothers of Charity je objavila da će dozvoliti ljekarima da provode eutanaziju u 15 bolnica.
Zbog sumnje o prisustvu fipronila u Hrvatskoj su povučena jaja kompanije Bioveg iz Zagreba.
Zbog požara u rafineriji Shell neka postrojenja morala obustaviti rad.
Tribunal smatra da je Srbija dužna sarađivati 'po svakom zahtjevu za asistenciju', pa i slučaju tri radikala...
Oglasi