Hidroksiklorokin

Trump preporučuje lijek koji Federalna agencije za hranu i lijekove nije odobrila kao tretman protiv korona virusa.
Agencija za lijekove pozvala da se sporni lijekovi ʽni u kom slučajuʼ ne koriste ʽna svoju rukuʼ.
Oglasi