Hemijsko oružje

Hemijsko oružje
OPCW je sada nadležan proglasiti odgovorene za hemijske napade, a ne samo dokumentirati upotrebu tog oružja.
Nakon prvog kruga sankcija u augustu, ovaj krug bi mogao biti žešći, najavio je State Department.
Novi sankcioni sistem je usmjeren ka kompanijama i osobama koje razvijaju hemijsko oružje i doprinose njegovoj upotrebi.
Evropska unija uvela je nove mehanizme sankcija zbog straha od 'nevidljivog' otrova na svom tlu...
Očekuje se da će Vijeće Evropske unije 15. oktobra usvojiti niz odluka i zaključaka bez razmatranja.
Šef njemačke diplomatije o situaciji u Siriji razgovarao s američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom u Washingtonu.
Oglasi