Hemijski napadi

Zbog stanja u Iraku i Siriji i gnjeva sunitskih muslimana, Evropa se mora pripremiti za hemijske i biološke napade.
Oglasi