Helsinki

Andrej Plenković
Komisija za sukob interesa odlučila da je Plenković povrijedio načelo postupanja pri predlaganju kuma za ambasadora.
Investicije će generisati ekonomske aktivnosti u regiji i izdržavati 13.000 radnih mjesta s punim radnim vremenom u EU.
Regulative Evropske unije o porezu na energente nisu promijenjene više od 15 godina.
Hrvatska, Vlada
Postupak pokrenut zbog povrede načela djelovanja i oglušivanja na dostavu dokumentaciju za putovanje na kongres EPP-a.
Hahn kaže da su kosovske tarife protiv duha Unije i traži da Srbija prekine inicijativu za povlačenje priznanja Kosova.
Najavljeno potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Euroazijskom unijom ne približava Srbiju EU-u, smatra Lajčak.
Oglasi