Helsinki

Beba, Dijete
Skandinavska zemlja posljednjih godina suočava se sa sve većim padom stope nataliteta.
Skanidanavska zemlja se posljednjih godina suočava sa sve nižom stopom nataliteta, što je izazvalo zabrinutost.
Andrej Plenković
Komisija za sukob interesa odlučila da je Plenković povrijedio načelo postupanja pri predlaganju kuma za ambasadora.
Investicije će generisati ekonomske aktivnosti u regiji i izdržavati 13.000 radnih mjesta s punim radnim vremenom u EU.
Regulative Evropske unije o porezu na energente nisu promijenjene više od 15 godina.
Hrvatska, Vlada
Postupak pokrenut zbog povrede načela djelovanja i oglušivanja na dostavu dokumentaciju za putovanje na kongres EPP-a.
Oglasi