Helsinki

U okviru društvenog eksperimenta u Finskoj će, sljedeće dvije godine, 2.000 ljudi primati mjesečno 560 eura.
Finska kompanija je saopćila da će otpustiti 1.400 ljudi u Njemačkoj, 1.300 u Finskoj i 400 u Francuskoj.
Za radioaktivnost odgovorna firma koja radi sa cezijem-137, sa sjedištem u istoj zgradi kao i regulatorno tijelo.
Finski odjel za reguliranje nuklearne aktivnosti istražuje porijeklo iznimnog rasta radioaktivnosti u Helsinkiju.
Nekada uspješna država trenutno je jedna od najslabijih u Evropskoj uniji, a gora od nje je jedino Grčka.
Finska je prekinula obradu zahtjeva za azil Afganistanaca, ali i pooštrila kriterijume za Iračane i Somalijce.
Oglasi