Harun Cero

Novim zakonom se od samita EU-a stvara događaj za privilegirane, kaže generalni sekretar Evropske federacije novinara.
Rezultati istrage Klausa Zorna se prosljeđuju državnom tužitelju, koji potom odlučuje o daljnjem postupanju.
Mushkolaj kaže da je Kosovo ispunilo sve uslove za slobodno kretanje i da ne može ostati talac dijaloga sa Srbijom.
Završetak izgradnje gasovoda je po riječima direktora BH-Gasa planiran za kraj 2022. godine.
Ovo bi trebao biti prvi put da se sastaju komisije i predstavnici država bivše SFRJ za Aneks A.
Reditelj Nikita Milivojević imao je premijeru Aristofanove predstave „Pluto“ u kolijevci teatra i usred požara.
Oglasi