Halep

Sirijska vojska napade okarakterisala kao 'novu agresiju' njenih neprijatelja...
Da li će Ankara iskoristiti pobjedu u Afrinu kako bi uklonila borce kurdskog YPG-a sa svoje južne granice.
Mapa sirijskog građanskog rata pokazuje ko kontrolira Siriju nakon sedam godina oružanih borbi.
Sirija, Električna energija
Zbog šteta na električnoj mreži u provinciji Halep, gradi se postrojenje vrijedno 110 miliona eura.
YPG tvrdi da su grupe koje sarađuju s vojskom Sirije stigle u Afrin, ali da su nedovoljne da zaustave tursku ofanzivu.
Members of Turkish-backed Free Police commandos stand at a checkpoint in eastern Aleppo's countryside
Snage lojalne vladi u Damasku napale su turski konvoj u južnom predgrađu Halepa.
Oglasi