Hag

Tribunal smatra da je Srbija dužna sarađivati 'po svakom zahtjevu za asistenciju', pa i slučaju tri radikala...
Simatovića i Stanišića holandske vlasti treba da transportuju do holandskog aerodroma 21. jula.
Tužitelji tvrde da su Tuđman, Šušak i Bobetko bili dio udruženog zločinačkog poduhvata na području tzv. Herceg-Bosne.
Arbitražni sud odlučio je i da Slovenija dobije doticaj svojih teritorijalnih voda i međunarodnog mora.
Žalbeni sud u Hagu drugostepenom presudom proglasio je Holandiju djelomično odgovornom za smrt 350 Bošnjaka ubijenih tokom
Početkom juna Zagreb je podnio zahtjev Haškom sudu da se pojavi kao prijatelj suda u predmetu protiv šest lidera HRHB.
Oglasi