Hag

Haško tužilaštvo tvrdi da Vjerica Radeta i Petar Jojić, kao zastupnici, uživaju imunitet od krivičnog gonjenja.
Zaštićeni svjedok svjedočio je na haškom procesu Stanišiću i Simatoviću, optuženima za zločine počinjene u BiH.
Odbrana Mladića, koji je prvostepeno osuđen na doživotni zatvor, traži da se rok za ulaganje žalbe produži do septembra.
Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove saslušalo je usmene argumente u predmetu "Radovan Karadžić". Haško
U prvostepenom postupku dokazani su navodi iz presude na 40 godina zatvora; Tužilaštvo traži oštriju kaznu.
Pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu počeo je dvodnevni žalbeni pretres u slučaju Radovana
Oglasi