Hadž

Zaštitnici ljudskih prava traže da EU izvrši pritisak na S. Arabiju da ne koristi hadž za političke interese.
Pitanje je da li će duh svetih mjeseci hadža nadjačati spletkarenja i donijeti dijalog ovom dijelu arapskog svijeta.
Radovi vrijedni 26,6 milijardi dolara obustavljeni su prije gotovo dvije godine nakon smrtonosne nesreće.
Saudijska Arabija je 5. juna zatvorila svoju kopnenu granicu s Katarom, u sklopu ekonomske i političke blokade države.
Život odan vjeri isplatio se Hamdi Vili, kojem je grupa arapskih turista platila odlazak na hadž.
Svaki hadžija mora proći provjere sigurnosnih službi što je razlog zbog kojeg mnogi odustaju od odlaska na hadž.
Oglasi