Hadž

Gotovo dva miliona vjernika i ove godine će obaviti hadž u Saudijskoj Arabiji. To je hodočašće jedan od pet stubova islama,
Saudijske vlasti onemogućile su ulazak na sveta mjesta osobama koje nisu posjedovale potrebne dozvole.
Svake godine se postavlja novi pokrivač na Kabu u Velikoj džamiji u Meki tokom muslimanskog godišnjeg hodočašća.
Očekuje se da će ove godine u hodočašću učestvovati više od dva miliona vjernika, među njima i Iranci.
Ulazak u Saudijsku Arabiju je avantura s neizvjesnim posljedicama, smatra direktor katarske Agencije za hadž.
Zaštitnici ljudskih prava traže da EU izvrši pritisak na S. Arabiju da ne koristi hadž za političke interese.
Oglasi